Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bij deelname aan de Elfmerenschaatstocht of Elfmerenschaatswedstrijd is het dragen van een schaatshelm en (ski)bril verplicht. Mocht de Elfmerenschaatstocht of -wedstrijd door onvoorziene omstandigheden niet door kunnen gaan, dan is het bedrag van aanschaf startbewijs niet terug te vorderen. Deelname aan de Elfmerenschaatstocht of -wedstrijd geschiedt op volledig eigen risico. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele, als gevolg van deelname, te lijden schade. Door middel van het aanschaffen van een startbewijs geeft u uitdrukkelijk aan hiermee in te stemmen en de organisator te vrijwaren voor eventuele schade uit welke hoofde dan ook.