Nieuwsberichten

Vergunning voor vijf jaar

Gemeente Súdwest-Fryslân heeft aan Stiching Elfmerenschaatstocht een vergunning verleend voor vijf jaar, voor de organisatie van een tourtocht en wedstrijd. Alle benodigde draaiboeken zijn daarvoor weer in orde gebracht. De stichting is blij dat de vergunning rond is. Dat kan de organisatie van het schaatsevenement in elk geval niet tegenhouden. Nu alleen het ijs nog...
Sneek- “Met de vorstperiode voor de deur kun je maar beter op alles voorbereid zijn”, aldus de organisatoren van de Elfmerenschaatstocht. Niet dat er ook maar iemand denkt dat het na de laatst verreden Elfmerenschaatstocht in 1997 er volgende week alsnog de dertiende editie verreden zal worden.

 

Echter nu de schaatskoorts toch een beetje oploopt was het een mooi moment om de vergunning voor de Elfmerentocht op schaatsen te ondertekenen. Dat gebeurde door waarnemend burgemeester van SWF Magda Berndsen, in aanwezigheid van Henri Meijering, opsteller van het draaiboek, Jacob Reitsma, voorzitter stichting Elfmerenschaatstocht en Sjoerd Joustra van de IJswegencentrale. De ondertekende vergunning is nu weer voor vijf jaar geldig.

 

De draaiboeken zijn doorgenomen en goedgekeurd door de verschillende hulpdiensten, veiligheidsregio en de gemeente SWF. “Wat ons betreft kan er maar geschaatst worden”, aldus Sjoerd Joustra. De afspraak is dat er een keer in de vijf jaar een compleet nieuwe vergunning wordt afgegeven en elk jaar moeten de wijzigingen worden doorgegeven. “Dat er nu mensen in het bestuur zitten die nog nooit een Elfmerenschaatstocht hebben mee gemaakt is een zeker risico. Je kunt steeds minder op de ervaringsdeskundigen terugvallen”, volgens Joustra. “Daarom zijn die draaiboeken belangrijk!”

 

De Elfmerenschaatstocht

De Elfmerenschaatstocht is een tocht over elf meren en poelen van de zuidwesthoek van Fryslân. De tocht is ongeveer 115 km, en gaat langs 7 van de 11 Friese steden. De Elfmerentocht wordt algemeen gezien als de generale voor de Elfstedentocht. De Elfmerentocht wordt meestal ook voor de Elfstedentocht verreden.

 

Foto en tekst: Henk van der Veer, 23 februari 2018, Groot Sneek